Pre Loader

Letselschade Aansprakelijkheidsrecht Personen- en Familierecht Algemeen Civielrecht VRAAG DIRECT EEN GESPREK AAN

Letselschade / Aansprakelijkheidsrecht

Bent u als slachtoffer betrokken geraakt bij een ongeval in het verkeer of daarbuiten of bent u slachtoffer van een medische fout, dan helpen wij u bij het claimen van uw schade.

Een ongeval of medische fout heeft vaak een vervelende impact op uw leven en langdurige gevolgen. Wij nemen u de juridische zorg uit handen en streven naar een maximale schadevergoeding voor u, zodat u zich op uw herstel kunt richten.

Wij helpen u met uw letselschade onder andere in de volgende gevallen:

U als slachtoffer betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval;

U letsel heeft opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval / beroepsziekte;

U slachtoffer bent van een medische fout danwel andere beroepsfouten;

U letsel heeft opgelopen door een gebrekkig product;

Er sprake is van een onrechtmatige overheidsdaad;

U letsel heeft opgelopen bij sport of spel;

U slachtoffer bent van een geweldsdelict (mishandeling/bedreiging/sexueel misbruik).

Personen- en Familierecht

Het Personen- en Familierecht houdt zich bezig met familierechtelijke zaken. Echtscheiding is het meest voorkomende onderdeel van het Personen- en Familierecht. Heeft u huwelijksproblemen en gaat u scheiden, dan kunnen wij u daarbij adviseren en begeleiden.

Daarnaast kunt u ons kantoor raadplegen in de volgende familierechtelijke zaken:

Het vaststellen of wijzigen van de kinder- en partneralimentatie;

Het regelen van het gezag; 

Het vaststellen van een omgangsregeling met de kinderen;

Het opstellen van een ouderschapsplan;

Het ontbinden van een samenlevingscontract/ beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Algemeen Civielrecht

Het Algemeen Civielrecht is een omvangrijk rechtsgebied. Hieronder vallen o.a. geschillen tussen burgers onderling en tussen burgers met ondernemingen. U kunt ons kantoor raadplegen in de volgende zaken:

Burengeschillen

Hierbij kunt u denken aan geschillen over de erfgrens, bomen, planten, overhangende takken, geluidsoverlast, recht van overpad etc. Bij deze geschillen kunnen wij daadkrachtig voor u optreden.

Consumentenrecht

Het consumentenrecht omvat wetten en regels die de rechten en plichten van de consument in het handelsverkeer vastleggen. Het gaat daarbij om kopen van producten, de levering van diensten en gemengde overeenkomsten, waarbij zowel een product als een dienst wordt afgenomen. Denk hierbij aan: koop op afstand, colportage, het afsluiten van een energie- of telefoonabonnement, verzekeringen en regelingen in de reisbranche. Heeft u een geschil over de aankoop van een product of levering van een dienst, dan adviseren wij u over uw rechten.

Incassozaken

Incasso is het innen van een verschuldigd bedrag. Als een schuldenaar niet of niet op tijd betaalt, dan heeft de schuldeiser een incassoprobleem en kan een incassotraject in werking worden gesteld. U kunt ons inschakelen voor het starten van een incassotraject. Wij sturen de schuldenaar dan een sommatiebrief, waarin de schuldenaar buitengerechtelijk nogmaals gesommeerd wordt tot betaling over te gaan. Bij de wet is geregeld dat de schuldenaar 14 dagen de tijd heeft om de schuld te voldoen. Betaalt de schuldenaar niet, dan volgt de gerechtelijke fase van het incassotraject. De kosten voor het incassotraject zullen zoveel mogelijk bij de schuldenaar worden verhaald.

Wet schuldsanering natuurlijke personen(WSNP)

Heeft u een verzoek tot toepassing van de schuldsanering ingediend en is dit verzoek afgewezen, dan helpen wij u meteen beroep aan te tekenen. Het beroep moet binnen acht dagen na de beslissing worden ingediend. Na acht dagen wordt de beslissing definitief. Wacht dus niet tot de beroepstermijn is verstreken, maar neem direct contact met ons op.

Wij werken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). In schuldsaneringszaken is het inschakelen van een advocaat vaak kosteloos.

Spreekuur

Iedere donderdag van 16:00 uur tot 19:00 uur is er speciaal voor letselschadezaken een gratis consult. Dit consult is bestemd voor een eerste informerend gesprek. Tijdens het spreekuur kunt u uw probleem voorleggen aan ons. Wij zullen de juridische mogelijkheden van uw zaak en de eventueel te nemen vervolgstappen met u bespreken. Om wachttijden te voorkomen, dient u hiervoor een afspraak te maken.

Tarieven

Gesubsidieerde rechtsbijstand

U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Voor gesubsidieerde rechtsbijstand zal er een toevoeging voor u worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt u voor de advocaatkosten alleen een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en vermogen alsmede die van uw eventuele partner. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Mocht u niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan betaalt u een uurtarief. Wij zullen het uurtarief in het eerste gesprek met u bespreken.

Honorarium in letselschadezaken

Indien de aansprakelijkheid van de wederpartij vaststaat, dan moet de wederpartij of diens verzekeraar de redelijke advocaatkosten betalen.  Ook de kosten van een in te schakelen medisch adviseur of andere deskundige moeten dan worden betaald door de wederpartij of diens verzekeraar.

Deadvocaat

Erdal Taş is sedert 2001 advocaat en een ervaren specialist op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Hij adviseert en procedeert over uiteenlopende onderwerpen binnen dit rechtsgebied, zoals: verkeersongevallen, werkgeversaansprakelijkheid en medische aansprakelijkheid.

 

Erdal Taş treedt uitsluitend op voor slachtoffers van schade. Hij behartigt de belangen van deze personen als zij worden geconfronteerd met lichamelijk letsel en/of financieel nadeel. Hij heeft met succes de LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade afgerond en is lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA).

 

Daarnaast is Erdal Taş ook een ervaren advocaat in onder meer familierechtelijke zaken en algemeen civielrechtelijke zaken. Hij heeft ruime proceservaring en is goed thuis in de verschillende procedures die kunnen worden gevoerd bij rechtbanken en hoven.

Erdal Taş hecht in zijn werk als advocaat waarde aan een grondige, praktische, oplossings- en klantgerichte aanpak.

Ons adres

Lindenstraat 13A, 7411 NV Deventer

Bel ons

+31 (0) 570 746 015

Mail ons

info@tas-advocatuur.nl
    ©2024 Taş Advocatuur

    logo_lsa
    BEL MIJ TERUG
    close slider