Kantoorinformatie

Mr. E. Taş is als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. De rechtsvorm van het kantoor is een eenmanszaak. Elke overeenkomst van opdracht wordt dus met advocaat mr. E. Taş gesloten. Het kantoor voldoet dan ook aan alle normen en eisen die door de Nederlandse Orde van Advocaten worden gesteld.

Waarneming en vervanging

Bij afwezigheid van mr. E. Taş in geval van ziekte, vakanties en bijzondere omstandigheden kunt u contact opnemen met zijn waarnemer. Het kantoor werkt voor de waarneming samen met Advocatenkantoor Petkovski gevestigd te Apeldoorn aan de Ugchelseweg 117 (7335 JT), Telefoonnummer: 055 303 1988, Faxnummer: 020 20 101 87, E-mail: info@petkovski.nl.

Beroepsaansprakelijkheid

Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AON verzekeringen. De Stichting Derdengelden is daarin meeverzekerd, alsook andere nevenfuncties. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Klachtenregeling

Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat u uw klachten eerst aan het kantoor kenbaar maakt. Slaagt het kantoor er niet in uw klachten te verhelpen dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Meldplicht datalekken

Zodra een datalek wordt ontdekt wordt melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing de betreffende cliënt op de hoogte gebracht. Het kantoor houdt rekening met de beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kantoorhandboek

Op het kantoor wordt gewerkt op basis van regels die zijn opgenomen in het kantoorhandboek. Hier zijn de algemene bepalingen opgenomen over het kantoor, de kantoororganisatie, de cliënt-advocaat relatie (intake, uitvoering, afsluiting en kwaliteitsmanagement), de kantoorpraktijk en het archief. Dit kantoorhandboek kan op verzoek worden ingezien op het kantoor.

BEL MIJ TERUG
close slider